Wednesday, July 31, 2019

Чи миний сэтгэлд

Чи миний сэтгэлд
Арван наймтай бүсгүй
Чимээгүй хайрын цучлийг
Асааж өрдсөн салхи

Чи миний сэтгэлд
Арван наймтай бүсгүй
Чимхийн төдий үрийг
Тэтгэж ургуулсан хур

Чи миний сэтгэлд
Арван наймтай бүсгүй
Чилж царцсан зүрхийг
Бүлээцүүлж амилуулсан наран

Би чиний сэтгэлд...

No comments:

Post a Comment