Tuesday, October 12, 2010

Амирлал

Гэрэл үгүй
Сүүдэр үгүй
Хайр үгүй
Хагацал ч үгүй
Жаргал үгүй
Зовлон ч бас үгүй
Халуун ч биш
Хүйтэн ч бас биш
Бодол байхгүй
Бодит байдал ч бас үгүй
Бурхан үгүй
Буг ч үгүй
Итгэл үгүй
Ирээдүй ч үгүй
Өрнөл үгүй
Өнгөрсөн бас үгүй
Уйтгар, баяр үгүй
Одоо ч гэж үгүй
Сэтгэл үгүй
Сэрэл ч гэж үгүй
Алс гэж үгүй
Дөт ч гэж үгүй
Гүнзгий ч гэж үгүй
Гүехэн ч гэж үгүй

Ийм нэгэн ертөнц
Энгийн л нэгэн амар амгалан

2 comments: